اخذ پذیرش

اخذ پذیرش


انتخاب یک مدرسه شبانه‌روزی مناسب برای فرزندان، صرف نظر از اینکه شما در کدام کشور زندگی می‌کنید، یکی از مسائل مهم و نسبتا مشکل برای خانواده‌ها است. عوامل بسیاری در این تصمیم‌گیری دخیل هستند نظیر موقعیت و امکانات مدرسه، تعداد دانش‌آموزان، نسبت تعداد معلمین و کادر مدرسه به تعداد دانش‌آموزان و همچنین برنامه‌های تحصیلی مدرسه. معمولا والدین با حساسیت بسیار در پی یافتن بهترین محیط آموزشی برای فرزندان خود هستند. در این خصوص توجه به موارد ذیل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است:

 

انتخاب کشور مناسب با توجه به شرایط دانش‌آموز،

 

وجود مراقب‌های ویژه و اختصاصی در مدارس شبانه‌روزی،

 

محل قرار گرفتن مدارس شبانه‌روزی، در فضای شهری و یا در فضای دور از شهر،

 

تعداد دانش‌آموزان مدرسه شبانه‌روزی و توجه به امکانات و تجهیزات مدرسه،

 

توجه به سیستم آموزشی و برنامه تحصیلی مدرسه،

 

پیش‌زمینه فرهنگی دانش‌آموزان مدرسه،

 

فعالیت‌های فوق برنامه مدرسه،

 

هزینه تحصیل دانش‌آموز در مدرسه،

 

در موسسه آذین سپهر سامان رویکردی جامع و دلسوزانه در خصوص انتخاب مدرسه مناسب برای دانش‌آموزان در پیش گرفته می‌شود. مشاوران موسسه همواره به عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر این انتخاب نظیر نمرات و معدل متقاضی، علایق و شخصیت وی، اهداف تحصیلی و شغلی مد نظر دانش‌آموز، توجه داشته و با کمک و همراهی خانواده، تلاش می‌نمایند که بهترین انتخاب را انجام دهند.